చరవాణి
+86 023-67853804
ఇ-మెయిల్
marketing@frp-cqdj.com
పేజీ_బ్యానర్

ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఎగ్జిబిషన్ ఫోటోలు

 • Fcatory (1)

  Fcatory (1)

 • Fcatory (3)

  Fcatory (3)

 • Fcatory (5)

  Fcatory (5)

 • Fcatory (6)

  Fcatory (6)

 • ఫైబర్గ్లాస్ వస్త్రం

  ఫైబర్గ్లాస్ వస్త్రం

 • ఫైబర్గ్లాస్ మత్ (1)

  ఫైబర్గ్లాస్ మత్ (1)

 • ఫైబర్గ్లాస్ మత్ (2)

  ఫైబర్గ్లాస్ మత్ (2)

 • ఫైబర్గ్లాస్ మత్ (3)

  ఫైబర్గ్లాస్ మత్ (3)

 • ఫైబర్గ్లాస్ మత్ (4)

  ఫైబర్గ్లాస్ మత్ (4)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (1)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (1)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (2)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (2)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (3)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (3)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (4)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (4)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (5)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (5)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (6)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (6)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (7)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (7)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (8)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (8)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (9)

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ (9)

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ 2

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ 2

 • ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ 3

  ఫైబర్గ్లాస్ రోవింగ్ 3

 • ఫైబర్గ్లాస్ తిరుగుతూ

  ఫైబర్గ్లాస్ తిరుగుతూ

 • ఫైబర్గ్లాస్ నేసిన రోవింగ్

  ఫైబర్గ్లాస్ నేసిన రోవింగ్

 • లాంజ్

  లాంజ్

 • సమావేశం గది

  సమావేశం గది

 • కార్యాలయం (1)

  కార్యాలయం (1)

 • కార్యాలయం (2)

  కార్యాలయం (2)

 • కార్యాలయం 2

  కార్యాలయం 2

 • కార్యాలయం

  కార్యాలయం

 • UPR (1)

  UPR (1)

 • UPR (2)

  UPR (2)

 • గిడ్డంగి (1)

  గిడ్డంగి (1)

 • గిడ్డంగి (2)

  గిడ్డంగి (2)